Du själv upptäcker att du inte

fungerar som människa eller som anställd, då du fortsätter undanhålla för omgivningen dina bekymmer som indirekt tvingar dig för att börja med hyckleri. Alla de som drabbas av olika motgångar inte vågar själva berätta om sina problem, varken till sina närmaste vänner eller familjen, eller  bästisar, etc. Alla de borde vända sig till DLS. 
Rädsla för omgivningen och rädsla för nära och kära får veta sanningen samt rädsla för dåligt rykte spridning, förtal, kränkningar, etc. påverkar din personlighet, stolthet, psyke, hälsa samt funktion i samhället. Detta är huvudorsaken till att alla de som undanhåller egna motgångar, problem, konflikter, etc. börjar att bli dolda alkoholister eller olika missbrukare eller arbetslösa, då de avskedas på grund av att de missköter arbete, eller ta lagen i egna händer, etc. Maktlösheten också driver människor till olika alkohol, cigarett, narkotika, medicin missbruk inkl. våld, då olika psykiska störningar omvandlar människor att göra självmord eller mord. 
Här specificeras några exempel på NÄR människor skall vända  sig till DLS, för att få hjälp med upprättelse eller åtgärder av olika problem, eller konflikter, eller misstankar:  

1. När  du blir orättvis behandlad i familjen, på arbetsplatsen, hos myndigheter i skolan, etc.  

2. När du är dömda trots att du är oskyldiga och dömd på falska anklagelser eller när du är lurad och vill ha: rättsväsens åtgärder, resning i målet eller omprövning eller återvinning av ärende eller du vill ha provat ärende i Europadomstolen.etc.                                                                         

3. När du är utsatta för: svek, bedrägeri, lurendrejeri eller våldtäkter på arbetsplatsen, skolan eller på olika politiska och fackförenings möte eller du är  utsatta för otrohet eller utpressning eller förtal eller kränkning, etc. Då DLS är den bästa lösningen.  

DLS- Juridiktjänster använder människor när det uppkommer: olika tvister, konflikter, förtal, brott, eller när du vill ha skadestånd eller när olika andra åtgärder kräver, såsom: vårdnadstvister, utredningar, undersökningar, otrohets eller andra avslöjande eller vill du ha:

21. Äktenskapsförord före äktenskap under äktenskapsamt upprättande av en parts egendom såsom enskild egendoms förteckning. etc.   

2. Ansökan om äktenskaps skillnad med gemensamma barn och ej gemensamma barn, avtal med fastställande om äktenskapsskillnad eller separation.     

3. Upprättande av samboendeavtal med upprättande av bodelning vid upplösning av samboförhållande, med villkor/utan villkor.  

4. Upprättande av bodelning under pågående äktenskap eller upplöst äktenskap eller dödsbodelning eller sambodelning enligt avtal.  

5. Ansökan om umgänge med barn samt delad vårdnad av barn, när parterna inte själva kan komma överens eller vill de avtala umgänges dagar.   

6. Upprättande av testamente, inbördes mellan makar/sambo testamente med barn och utan barn med tillägg till viss person som kompensation för tidigare förskott eller makar/sambo äganderätt eller avtal om arvsavstående, avtal om gåva.  

7. Upprättande av gåvobrev inkl. ansökan om registrering av gåva mellan makar av lös egendom, upprättande av gåvobrev bostadsrätt/hus/företag en givare en mottagare gällande lös egendom med villkor, gällande lös egendom utan villkor, upprättande av och medgivande giftorättsgods.     

8. Upprättande av köp och försäljning av egendom (bostadsrätt, hus, företag, mark, skog) mellan privatpersoner och företag, företag privatperson och reklamation och hävning av avtal. 

9. Upprättande av samägandeavtal gällande lägenheter, fastigheter, fritidshus eller andra objekter.                                                                              

10. DLS även utför återvinnig/resning av olika mål, där den dömde känner sig oskyldig dömd och behöver  utredningar för att få  Resning i Högsta Domstolen.  

När du utsattes för nedan specificerade händelser och behöver hjälp kontakta DLS-juridik.   

A-Brott mot liv och hälsa, Brott mot frihet och frid, Ärekränkning, Sexuellbrott, Skilsmässobrott, Brott mot familj, Stöld, Rån och andra tillgrepsbrott, Bedrägeri och annan Oredlighet, Förskingring och annan trolöshet, Skadegörelse. Allmänfarliga brott, etc.   

B- Eller vill du veta: Hur skall krävas ett skadestånd, regressrätt, ränta, skadestånd i trafiken, skadestånd på grund av avtalsbrott inkl. skilsmässa, skadestånd på grund av brott, skadestånd på grund av fel på väg, skadestånd utanför kontraktsförhållande, skadeståndsansvar från arbetsgivare och arbetstagare, skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare, solidariskt skadestånd.   

C- Eller vill du veta : Anställnings former och krav på anställningsavtal,  specifikation på arbetsgivarens skyldigheter, inkl. arbetsgivarintyg, eller vill du ha rätt till ersättning för arbetsskada, eller hur föräldraledighet fungerar, eller vad för roll har fackföreningar, eller specifikation på övertidsersättning, reseersättning, semester och semesterersättning, eller när du är sjuk, studieledighet, tjänstledighet, trakasserat eller mobbat på arbetsplatsen, etc.    

Har du ett ärende som inte specificeras på den sida, så skriv till DLS och fråga.  Vi kan ge dig svar på hur ärende skall åtgärdas. DLS- jurister inte är anslutna till Svensk Advokatsamfund, eftersom titel advokat är en köpt titel och den inte avspeglar kunskapen . Advokat titel är inte kunskaps bara tillhörighetstitel som erhålls, när du är skriven hos Advokatsamfund. På samma sätt kan du kalla dig fotbollspelare om du tillhör en fotbolklubb. DLS jurister utför arbete med yrkes stolthet samt är omutbara. Vi inte äter med 2-gafflar samtidigt. Vi är trogna sin klient. Advokatsamfundet, det är en förening med stadgar för jurister. Advokatitlar som tilldelas alla jurister som har varit medlem i 3-år hos Advokatsamfundet. Advokat titel erhålls inte under utbildningen bara genom tillhörigheten till Advokatsamfund. Många advokater saknar de rätta  bioligiska egenskaper , möjligheter, förutsättningar och predispositionsom som avgör individen lämpligheten såsom: kunskap, snabb tänkande, snabb granskning av ärende, eller att våga förssvara sin klient utan att styras från andra, etc.

Människor luras, när de tror att de kan anmäla advokaten till Advokatsamfundet. Straffet är bara skönhets manövrering sk. ”prick” och inget annat. Juridisk skicklighet bygger på Juristernas kunskap, ärlighet, kunskap kapacitet och tänkande, samt skickligheten att använda utbildningen i vardagsarbete. 

Juridik kan jämföras med schackspel, den som tänker, den vinner. Alla som spelar schack kan flytta figurer med den som tänker den vinster.

Välkommen till DLS..

juridiktjanster-01 JURIDIK tjänster och för Rättvisan:  DLS motto: SANNINGEN skapar RÄTTVISAN. DLS–Juridiktjänster är de självklara i DLS-verksamheten, för att oskyldiga människor inte skall vara straffade eller fängslade trots att de är oskyldiga men kanske för andra är de obekväma på grund av olika anledningar. DLS- juridik och övriga tjänster är för alla, både privata och företagare....Läs Mer
juridiktjanster-02fungerar som människa eller som anställd, då du fortsätter undanhålla för omgivningen dina bekymmer som indirekt tvingar dig för att börja med hyckleri. Alla de som drabbas av olika motgångar inte vågar själva berätta om sina problem, varken till sina närmaste vänner eller familjen, eller  bästisar, etc. Alla de borde vända sig till DLS.  Rädsla för...Läs Mer
juridiktjanster-03är att i svensk samhället medvetet undanhålls av Polisen, Åklagarna, Domstolarna, både skilsmässobrott och separationbrott. De brott är lika allvarliga som våldsbrott. Undanhållande görs uppsåtligen, på grund av att de flesta i alla samhällsklasser som har olika befattningar begår de brott. Det är vetenskapligt bevisat, att människor som är skilda inte kan utöva makten....Läs Mer
juridiktjanster-04DLS kräver att Regeringen ändrar bestämmelser att alla Jurister får tillgång till betalningen från Rättshjälpern. Regeringen skall även ändra godkännande av rättshjälpsfaktura. Den som beviljats rättshjälpen skall godkäna faktura eftersom han eller hon, vet bäst hur många timmar arbetatde deras...Läs Mer