utbildningar-se-01 DLS erbjuder alla människor, förvaltningar, skolor, företag, sjukhuset, föräldrar, föreningar de nedan specificerade unika utbildningar som varje människa bpde kvinnor och män  behöver , för att komplettera sitt kunskap för att kunna samleva och samarbeta i samhället: 1–Kvinnans ansvar för kommande Generation. ...Läs Mer
utbildningar-se-02DLS - Detektiver, livvakter, juridik i Malmö inför i nya utbildningar i Sverige för att strukturera och hjälpa ungdomars problem med sina föräldrar:  Uppfostran, olydnad, utbildning samt medverkan för familjens bästa Anpassning och kompromisser efter omgivningens krav Uppträdande, respekt och brist på ansvar för omgivningen Personliga konflikter och obalans som härstammar från...Läs Mer
utbildningar-se-03Vetenskapsmän har för länge sedan fastställt att människor som lyssnar intensivt och ofta på hög musikvolym, skadar hörsel, minneshormorsamt delvis funktionshormor. De människor som har skadat minneshormorna förlorar ofta minnet, de har svårt med inlärning, de har svårt att växla sitt tänkande, de kan inte koppla av, de blir lätt irriterade, de har svårt att sova och att vakna, deras hjärna...Läs Mer