Konflikter & Osämja mellan barn och föräldrar

communicationDLS - Detektiver, livvakter, juridik i Malmö inför i nya utbildningar i Sverige för att strukturera och hjälpa ungdomars problem med sina föräldrar: 

  1. Uppfostran, olydnad, utbildning samt medverkan för familjens bästa
  2. Anpassning och kompromisser efter omgivningens krav
  3. Uppträdande, respekt och brist på ansvar för omgivningen
  4. Personliga konflikter och obalans som härstammar från genetik
  5. Åtgärder och strukturering av individens beteende 

(Strukturering sker individuellt med föräldrars närvaro). 

De flesta konflikter och osämja mellan barn och föräldrar har genetiskt ursprung, samt barns förvirring under uppväxtiden utan pappas närvaro, då de saknar någon att identifiera sig med, vilket oftast är pappans roll.  

Det är kvinnor som föder män och det är kvinnor som väljer män för samlevnad. De kvinnorna borde rikta alla klagomål och missnöje mot sina föräldrar för att de inte lärde sina barn naturens och livets funktion. 

Ärligheten sårar, sanningen gör ont men utvecklingen i samhället kräver sanningen och inte hyckleri. Det skall anmärkas att mellan 60-70 % av förstfödda barn inte har sin biologiska pappa i sitt liv.  

DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö har tidigare skrivit att justitiedepartementet som är landets hjärna ansvarar för samhällets alla problem. Fungerar inte hjärnan fungerar inte kroppen, dvs. samhället. I Sverige stiftar justitiedepartementet endast sexlagar och kräver mera straff. Detta är bevis på att alla är sexfixerade och saknar genetisk lämplighet till politisk befattning i samhället. Politisk skitsnack om välfärden, skolan, arbete, vård, tolkar vi på DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö som förolämpning av människor i samhället samt bevis på stora kunskapsbrister hos de som vill arbeta med politik. 

Det är c:a två miljoner barn som lever utan pappas inflyttande under deras uppväxttid. Rättsväsen hjälper oansvariga mammor att ta barns rättigheter till att uppleva uppväxtiden tillsammans med både mamma och pappa. 

Det är också allmänt känd att utvecklingen i världen har deformerat kvinnor, då deras strävan är: frihet, pengar och sexäventyr.  

Det som kallas för ”barns bästa” är bara hyckleri för att inte erkänna sanningen – oansvarig frihet, pengar och sexäventyr.  

Lagen i Sverige är skriven för kvinnor, dvs. kvinnor bestämmer med vem de vill ha sex, när de vill ha sex samt hur länge sexakten skall vara. Slutsatsen av detta är att: om kvinnor alltid hade varit trogna så skulle män aldrig vara otrogna. Ärligheten sårar och sanningen gör ont. Logik kräver friskt tänkande.  

Kvinnors strävan efter oansvarig frihet, pengar och makt är orsaken till att c:a 95 % av kvinnor ofta hamnar i olika missbruk, konflikter, inte kan hålla löften eller överenskommelser, är falska, sviker sina barn och sin partner, är impulsotrogna, har svårt att tala, lyssna, erkänna sanningen, har maktbehov, spelar besserwissers, vill alltid stå i centrum, för att hämnas hittar de på olika lögner, anklagelser, hot, använder gråtande som hjälpmedel för egen vinning, hatar människor som talar sanningen osv. Alla dessa negativa sidor ärver deras barn. 

För en miljon år sedan delades människor in enligt deras egenskaper, två genetikgrupper – ”Hundmänniskor” och ”Kattmänniskor”. 

”Hundmänniskor” var alla de som var: arbetsamma, anpassade sig till omgivningen och miljö, var trogna till sin partner, lättlärda, bevakade familjens intresse, ställde alltid upp för familjen, accepterade familjens medlemar, okända avvisades, hade strukturerad personlighet, levde i verkligheten, sökte sig till människor som var kunniga med ledaregenskaper, de kände sina rättigheter och skyldigheter, talade, tog emot och erkände sanningen, hade rätta genetiska ”Jag funktioner” osv. 

”Kattmänniskor” var alla de som: bara ville ha utan att ge, aldrig brydde sig om familjens inkomster, var okontrollerade, falska, lata, olydiga, levde i en drömvärld, hade ostrukturerad personlighet, utan orsak skadade egna och andras egendomar, ville aldrig lära sig, ville aldrig försörja sig själva, saknade de rätta genetikska ”Jag funktioner” osv.  

Brist på familjestruktur, med olika individuella samlevnads åsikter, olika former av missbruk, brist på framtidsvisioner, olydnad inför varandra, brister på inkomster på grund av lathet, påverkar och belastar barns uppväxtid och struktureringen av deras framtida liv. 

DLS- detektiver, livvakter, juridik i Malmö, erbjuder utbildningar till alla vuxna, kvinnor och män i alla åldrar. Den läran kommer att skapa och öppna upp en ny syn på livet och nya villkor för: samlevnad, samarbeten i samhället, krav på samlevnadsbeslut, krav på ärlighet och sanning.  

1– Kvinnans ansvar för kommande generation.  

2– Hur skall jag: Tala sanningen– Lyssna på sanningen - Erkänna sanningen.  

3- Hur skall utföras kontroller på en utvald partners förflutna.  

4- Kärlek eller bara Hormon rubbningar eller lurendrejeri. 

5- Familjens konflikter och Otrohets misstankar samt svek.  

6- Företags konflikter och anställdas bristande ansvar för företaget. 

Varje människa borde veta att till 90 % av deras liv struktureras av en SJÄLV. De återstående 10 % är av oförutsedda händelser.  

Utbildningsmål 

  1. DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö utbildningar formar dina attityder och ditt sätt att tänka, leva och att inte bli godtrogen. Du kommer se annorlunda på livet med DLS lära. Detta kommer att leda till att framgångar som: bättre samlevnad, samarbete, samförstånd, samspel i ditt privata och yrkesliv, eliminerar otrohet, falskhet, maktmissbruk, lurendrejeri osv.  
  2. DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö utbildningar lär dig veta och känna allt om dina möjligheter, egenskaper och predispositionen samt dina begränsningar som bromsar dina möjligheter för att förverkliga dina drömmar och förväntningar. Framgång kräver att du först måste undanröja alla av livets hinder, både dolda och offentliga och som är orsaken till ditt misslyckande och motgång. Detta kan ha sitt genetiska ursprung från otrohet, svartsjuka, avundsjuka, hämnd, maktmissbruk osv.  
  3. Våra utbildningar lär dig förbättra dina egna genetiska kapaciteter och möjligheter för att du skall kunna öppna vägen till framgångar eller till ärliga relationer med människor där sanningen och ärligheten dominerar i din omgivning.  
  4. Våra utbildningar kommer att utveckla ditt sinnestillstånd inkl. det mentala tillståndet och balansen för att uppnå kunskapen om din genetiska kapacitet. Du bör veta att kunskap är rikedom. Din livssträvan och tänkande måste anpassas efter kunskap, förväntningar och möjligheter. Allt detta kräver en stark psykisk inställning i ditt mentala sinne. Rikedom är inte bara pengar utan även en stark personlighet med kunskap och god fysisk styrka samt psykisk balans. Stor kunskap ger dig självsäkerhet till alla livets möjligheter. Ditt liv skall byggas på ärligheten och sanningen, och inte på hyckleri. Vad är ärlighet? Ärlighet är en vilja i varje människas genetik att öppet tala sanningen trots att sanningen kan göra ont.  

Skrivet av Henrik Sanda 

utbildningar-se-01 DLS erbjuder alla människor, förvaltningar, skolor, företag, sjukhuset, föräldrar, föreningar de nedan specificerade unika utbildningar som varje människa bpde kvinnor och män  behöver , för att komplettera sitt kunskap för att kunna samleva och samarbeta i samhället: 1–Kvinnans ansvar för kommande Generation. ...Läs Mer
utbildningar-se-02DLS - Detektiver, livvakter, juridik i Malmö inför i nya utbildningar i Sverige för att strukturera och hjälpa ungdomars problem med sina föräldrar:  Uppfostran, olydnad, utbildning samt medverkan för familjens bästa Anpassning och kompromisser efter omgivningens krav Uppträdande, respekt och brist på ansvar för omgivningen Personliga konflikter och obalans som härstammar från...Läs Mer
utbildningar-se-03Vetenskapsmän har för länge sedan fastställt att människor som lyssnar intensivt och ofta på hög musikvolym, skadar hörsel, minneshormorsamt delvis funktionshormor. De människor som har skadat minneshormorna förlorar ofta minnet, de har svårt med inlärning, de har svårt att växla sitt tänkande, de kan inte koppla av, de blir lätt irriterade, de har svårt att sova och att vakna, deras hjärna...Läs Mer