LÄS NOGA!

Vetenskapsmän har för länge sedan fastställt att människor som lyssnar intensivt och ofta på hög musikvolym, skadar hörsel, minneshormorsamt delvis funktionshormor. De människor som har skadat minneshormorna förlorar ofta minnet, de har svårt med inlärning, de har svårt att växla sitt tänkande, de kan inte koppla av, de blir lätt irriterade, de har svårt att sova och att vakna, deras hjärna fungerar inte enligt de biologiska möjligheter och predispositioner de egentligen har, de har svårt att utföra arbetsprestationer, de blir snabbt trötta på allt i sin omgivning, kvinnor får undermedvetna oroskänslor och har ofta det svårt att få orgasm, hos män framkallas undermedvetna orosaggression och får tidigt utlösning under sexakten, deras skadade funktionshormoner framkallar undermedvetet kroppslig begäran efter alkohol, cigaretter, narkotika och de känner ofta depression och får våldstankar eller självmordstankar. half-angry-half-happy

Människor som har skadat minneshormor och funktionshormoner är alltid oorganiserade, de saknar personlighetsstruktur, de har svårt att skilja mellan privatliv och arbetsliv, de försöker alltid ursäkta sig för sina misslyckanden, de saknar kontroll över sin egen ekonomi, de får ofta masspsykossyndrom dvs. gör dumheter utan att tänka efter, de är dåliga älskare, de behöver alltid alkohol, cigarretter eller narkotika, (det är därför det finns så många narkomaner, alkoholister, våldsamma människor osv. i musikvärlden), kvinnor har svårt att bli gravida, män får minskad spermaproduktion mm. Människor som idrottar medan de lyssnar på musik har det svårt att uppnå resultat och kroppshålighet, de tröttnar snabbt på träningen, deras muskler fungerar inte som de skall, de blir distraherade och får inte den energi som träningen kräver. Hög musik och höga ljud framkallar olika omkopplingar i nervhormorna som orsakar att människans ”jag funktioner” inte fungerar korrekt. Som exempel kan vi titta på: Hur människor uppträder under olika konserter eller fotbollsmatcher. Det är de höga ljuden som förändrar människornas beteende. Människor hamnar i ”extas”-tillstånd och under denna extastid förlorar de minne, och tvingas då att avreagera sig genom att utföra livliga muskelrörelser. Detta framkallar bland annat olika våldshandlingar och konflikter. När människor hamnar i extastillstånd förändrars hjärnans funktion vilket framkallar olika hallucinationer där människor förlorar sin individualitet och får ofta ”härskare”-föreställningar, där kroppen försatts i nya okontrollerade kroppsfunktioner.

Varför spelas det hög musik på diskotek? Detta görs för att människor skall blir förvirrade, och då köper de fler alkoholdrycker och hjälper att öka ägarnas vinst. På senaste tiden använder även varuhus musikaliska ljud för att påverka köpare. Dessa ljud framkallar masspsykos där människor inte kan kontrollera sina funktioner. C:a 90 % av alla de människor som har begått självmord lyssnade på hög musik. Detta gäller alla människor i alla åldrar inklusive barn.

Rannsaka er själva, tänk på hur människor reagerar under åskperioder eller under krig där bomber skapar höga ljud. Människor är rädda för ljudet och inte för effekten. Granska även er vardagsfunktion, och därefter kan ni svara och kritisera DLS. Kunskap är rikedom och tryggheten.

Texten skriven av Henrik Sanda.  

utbildningar-se-01 DLS erbjuder alla människor, förvaltningar, skolor, företag, sjukhuset, föräldrar, föreningar de nedan specificerade unika utbildningar som varje människa bpde kvinnor och män  behöver , för att komplettera sitt kunskap för att kunna samleva och samarbeta i samhället: 1–Kvinnans ansvar för kommande Generation. ...Läs Mer
utbildningar-se-02DLS - Detektiver, livvakter, juridik i Malmö inför i nya utbildningar i Sverige för att strukturera och hjälpa ungdomars problem med sina föräldrar:  Uppfostran, olydnad, utbildning samt medverkan för familjens bästa Anpassning och kompromisser efter omgivningens krav Uppträdande, respekt och brist på ansvar för omgivningen Personliga konflikter och obalans som härstammar från...Läs Mer
utbildningar-se-03Vetenskapsmän har för länge sedan fastställt att människor som lyssnar intensivt och ofta på hög musikvolym, skadar hörsel, minneshormorsamt delvis funktionshormor. De människor som har skadat minneshormorna förlorar ofta minnet, de har svårt med inlärning, de har svårt att växla sitt tänkande, de kan inte koppla av, de blir lätt irriterade, de har svårt att sova och att vakna, deras hjärna...Läs Mer