vanliga-fragorDLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, arbetar inte bara i Sverige. Vi arbetar inom hela EU och övriga Världen. DLS vill ge till alla människor svar på en del nedan frågor som fel tolkas i samhället. VAD BETYDER ORDET  SJÄLVLÄRDA? Det betyder att ALLA  människor SKALL LÄRA SIG SJÄLVA. Ingen annan kan lära en människa kunmskap. Ofta ordet självlärda...Läs Mer
ekonomisk-lurendrejeri Politiker och olika Politiska Partier, gör sig skyldiga till att i Sverige utförs olika ekonomiska lurendrejerier gentemot landets medborgare och företag. Svenska  Politiker sover och saknar intresse att männsikor inte skall utnyttja de 2-största företag i Sverige,  kända över hela Världen som heter: Socialen och...Läs Mer
till-justitiedepartementet DLS -detektiver, livvakter, juridik i Malmö, skickade till regeringen begäran om att snarast möjligt och snabb avveckla Sveriges Advokatsamfund. Justitiedepartementet vet att Sveriges Advokatsamfund, är en kartel som inte uppfyller någon funktion i samhället och att bakom den organisation ligger olika brott. Sveriges  Advokatsamfundets döljer Advokaternas grova...Läs Mer